logo
Trang chủ » Kiến thức » Kiến thức Seo

200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P5

200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P5

61. Content Provides Value and Unique Insights:

Google has stated that they’re on the hunt for sites that don’t bring anything new or useful to the table, especially thin affiliate sites.

Cung cấp nội dung độc và có giá trị: Google đang trên tìm kiếm các trang web không mang lại bất cứ điều gì mới hoặc hữu ích đặc biệt là các web tiếp thị.

62. Contact Us Page – Trang liên hệ

The aforementioned Google Quality Document states that they prefer sites with an "appropriate amount of contact information”. Supposed bonus if your contact information matches your whois info.

Google thích các trang web có thông tin liên lạc. Nếu thông tin liên lạc của bạn phù hợp với thông tin whois thì website sẽ được ưu tiên hơn.

63. Domain Trust/TrustRank: Độ tin cậy Domain

Site trust-measured by how many links away your site is from highly-trusted seed sites - is a massively important ranking factor.

Trang web tin cậy – được đo bằng bao nhiêu liên kết tới trang web của bạn từ các trang web đáng tin cậy khác – Đây là một yếu tố xếp hạng quan trọng.

Ghi chú : Trustrank là độ tin cậy một website đối với công cụ tìm kiếm, website bạn muốn đạt được thứ hạng cao trên công cụ tìm kiếm thì website phải được các cổ máy tìm kiếm tin tưởng.

Các cách tăng trust rank

- Tuổi thọ domain : điều đầu tiên mà các cổ máy tin tưởng trang web bạn là website bạn có tuổi thọ khoảng vài năm và website hoàn toàn trong sạch, không có các tiền sử xấu như từng đi spam hoặc sử dụng các thủ thuật tăng hạng mà không theo đúng các nguyên tắc của các cổ máy.

- Backlink : backlink là yếu tố có thể nó khá quan trọng để được cổ máy tin tưởng website bạn, các backlink được liên kết từ các trang uy tín cao như từ các trang .edu, .gov, được các cổ máy tìm kiếm tuyệt đối tin tưởng khi đó web bạn đã có được những hướng tích cực của việc tăng trustrank từ các cổ máy.

- External link( liên kết ra trang ngoài ): Website phải hạn chế các liên kết ra các trang bên ngoài, điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng trang web bạn, và nhất là các website không cùng lĩnh vực, nội dung. Khi đó mức độ trust rank website bạn sẽ khó lòng tăng lên từ các công cụ tìm kiếm

- Liên kết từ website cùng ngành nghề : Bạn cố gắng trao đổi liên kết từ các trang web cùng lĩnh vực, ngành nghề, thì khi đó trang web của bạn có được nhiều backlink từ website đó là điều kiện thuận lợi để công cụ tìm kiếm tăng trustrank.

- Hạn chế các trang 404 : website bạn phải đảm bảo rằng hạn chế tốt các trang 404 ở mức ít nhất có thể, các Search engine sẽ không đánh giá cao các website có nhiều lỗi 404.

- Liên kết từ các trang mạng xã hội : các search engine đánh giá cao các trang web được liên kết từ web mạng xã hội, vì vậy bạn nên tích cực tham gia post các liên kết bài viết lên các trang mạng xã hội sẽ hữu ích cho việc tăng trust rank của website bạn.

- Nội dung web : Bạn phải tích cực viết bài chất lượng lên website, thu hút người dùng truy cập từ nội dung chất lượng. Các cổ máy thường đánh giá cao website thường xuyên cập nhật nội dung. Bạn hãy tận dụng các ưu thế này để được các search engine đánh giá tốt trust rank của bạn.

64. Site Architecture – Kiến trúc website

200 yếu tố đánh giá, xếp hạng website của google – P5

A well put-together site architecture (especially a silo structure) helps Google thematically organize your content .

Kiến trúc trang web tốt đặc biệt là một cấu trúc silo sẽ giúp Google theo dõi chủ đề, nắm bắt cách tổ chức nội dung của bạn tốt hơn.

65. Site Updates – Cập nhật website

How often a site is updated — and especially when new content is added to the site — is a site-wide freshness factor.

Làm thế nào để thường xuyên cập nhật website – đặc biệt là khi nội dung mới được thêm vào trang web – cần phải là một yếu tố tươi mới.

66. Number of Pages:

The number of pages a site is a weak sign of authority. At the very least a large site helps distinguish it from thin affiliate sites.

67. Presence of Sitemap:

A sitemap helps search engines index your pages easier and more thoroughly, improving visibility.

Sự hiện diện của Sitemap : Sitemap sẽ giúp công cụ tìm kiếm index trang web của bạn dễ dàng và triệt để hơn.

68. Site Uptime :

Lots of downtime from site maintenance or server issues may hurt your ranking (and can even result in deindexing if not corrected).

Thời gian web hoạt động: Có những trường hợp trong quá trình hoạt động web có khá nhiều thời gian chết như bảo trì trang web hoặc các vấn đề máy chủ. Việc này có thể sẽ làm ảnh hưởng đến xếp hạng website của bạn và thậm chí có thể dẫn đến deindexing nếu không điều chỉnh lại kịp thời.

69. Server Location:

Server location may influence where your site ranks in different geographical regions. Especially important for geo-specific searches.

Vị trí server : Vị trí máy chủ có thể ảnh hưởng đến vị trí trang web của bạn được xếp hạng trong khu vực địa lý khác nhau. Điều này đặc biệt quan trọng cho việc tìm kiếm địa lý cụ thể

Bạn phải click theo dõi
để comment face của bạn được lên đầu
Để comment nhiều người biết đến
Kiến thức đọc nhiều
Kiến thức tiếp theo
Hãy like face để theo dõi bài viết mới
vGing · Giới thiệu · Khách hàng · Tuyển dụng · Kiến thức · Liên hệ