logo
Trang chủ » Kiến thức » Kiến thức Seo

Đăng ký website lên google

Khi bạn có website mới, bạn cần phải đăng ký website lên công cụ tìm kiếm google. Với việc khai báo website lên google thì google sẽ index website bạn sớm hơn.

Bạn truy cập vào đường link sau để đăng ký website lên google https://www.google.com/addurl

Đăng ký website lên google

Google adds new sites to our index, and updates existing ones, every time we crawl the web. If you have a new URL, tell us about it here. We don't add all submitted URLs to our index, and we can't make predictions or guarantees about when or if submitted URLs will appear in our index.

(Google thêm các trang web mới vào chỉ mục của chúng tôi và cập nhật các trang web hiện có, mỗi khi chúng tôi thu thập dữ liệu web. Nếu bạn có URL mới, hãy thông báo cho chúng tôi tại đây. Chúng tôi không thêm tất cả URL đã gửi vào chỉ mục của mình và chúng tôi không thể dự đoán hoặc đảm bảo khi nào hoặc các URL đã gửi có xuất hiện trong chỉ mục của chúng tôi không.)

Sau đó bạn  làm các bước sau

1. Nhập tên website của bạn vào  URL, vd: http://www.vging.com.
2. Tiếp theo tích vào I'm not a robot (Tôi không phải là người máy).
3. Cick vào Submit Request (Gửi yêu cầu)

Google sẽ thông báo sau, và bạn cần chờ sau 24h google sẽ xử lý

 Yêu cầu của bạn đã được nhận và sẽ được xử lý nhanh chóng.
Yêu cầu của bạn đã được nhận và sẽ được xử lý nhanh chóng.
Bạn phải click theo dõi
để comment face của bạn được lên đầu
Để comment nhiều người biết đến
Kiến thức đọc nhiều
Kiến thức tiếp theo
Hãy like face để theo dõi bài viết mới
vGing · Giới thiệu · Khách hàng · Tuyển dụng · Kiến thức · Liên hệ