logo
Trang chủ » Kiến thức » Kiến thức Seo

Tạo tiêu đề trang chính xác, duy nhất - Tối ưu hoá Công cụ Tìm kiếm của Google Phần 1

Thẻ tiêu đề cho người dùng và công cụ tìm kiếm biết chủ đề của trang cụ thể là gì. Thẻ < title> phải được đặt trong thẻ < head> của tài liệu HTML. Tốt nhất là bạn nên tạo tiêu đề duy nhất cho mỗi trang trên trang web của bạn.

Tiêu đề trang chủ của trang web thẻ bóng chày của chúng tôi liệt kê tên doanh nghiệp và ba lĩnh vực hoạt động chính
Tiêu đề trang chủ của trang web thẻ bóng chày của chúng tôi liệt kê tên doanh nghiệp và ba lĩnh vực hoạt động chính

Nếu tài liệu của bạn xuất hiện trong trang kết quả tìm kiếm, nội dung của thẻ tiêu đề thường sẽ xuất hiện tại dòng đầu tiên của các kết quả (Nếu bạn không quen với các phần khác nhau của kết quả tìm kiếm của Google, bạn có thể muốn xem video cơ chế mổ xẻ kết quả tìm kiếm của Matt Cutts, một kỹ sư của Google và biểu đồ trang kết quả tìm kiếm của Google hữu ích này). Các từ trong tiêu đề được in đậm nếu chúng xuất hiện trong truy vấn tìm kiếm của người dùng. Điều này có thể giúp người dùng nhận ra nếu trang liên quan đến tìm kiếm của họ.

Tiêu đề trang chủ của bạn có thể liệt kê tên trang web/doanh nghiệp và có thể có một số thông tin quan trọng như vị trí thực của doanh nghiệp hoặc có thể là một vài lĩnh vực hoạt động chính hoặc các mặt hàng được chào bán của doanh nghiệp.

Người dùng thực hiện truy vấn [baseball cards]
Người dùng thực hiện truy vấn [baseball cards]

Trang chủ của chúng tôi hiển thị dưới dạng kết quả tìm kiếm với tiêu đề được liệt kê tại dòng đầu tiên
Trang chủ của chúng tôi hiển thị dưới dạng kết quả tìm kiếm với tiêu đề được liệt kê tại dòng
đầu tiên (lưu ý rằng các cụm từ truy vấn người dùng đã tìm kiếm xuất hiện bằng chữ in đậm)


Nếu người dùng nhấp vào kết quả và truy cập trang, tiêu đề trang sẽ xuất hiện ở phía trên cùng của trình duyệt
Nếu người dùng nhấp vào kết quả và truy cập trang, tiêu đề trang sẽ xuất hiện ở phía trên cùng
của trình duyệtNgười dùng thực hiện truy vấn [rarest baseball cards]
Người dùng thực hiện truy vấn [rarest baseball cards]

Trang liên quan, sâu hơn (tiêu đề của trang là duy nhất đối với nội dung của trang) trên trang
web của chúng tôi xuất hiện dưới dạng kết quả

Biện pháp tốt cho các thẻ tiêu đề trang

Mô tả chính xác nội dung trang:

- Chọn tiêu đề truyền đạt hiệu quả chủ đề nội dung trang.

Tránh:

• chọn tiêu đề không liên quan đến nội dung trang
• sử dụng các tiêu đề mặc định hoặc không rõ ràng như "Không có tiêu đề" hoặc "Trang Mới 1"

Tạo thẻ tiêu đề duy nhất cho mỗi trang :

- Mỗi trang của bạn tốt nhất nên có thẻ tiêu đề duy nhất, thẻ này giúp Google biết trang này không giống như các trang khác trên trang web của bạn ở điểm nào.

Tránh:

• sử dụng thẻ tiêu đề duy nhất cho tất cả các trang web của bạn hoặc nhóm lớn các trang

Sử dụng các tiêu đề ngắn gọn, nhưng mang tính mô tả:

- Tiêu đề có thể vừa ngắn gọn và giàu thông tin. Nếu tiêu đề quá dài, Google sẽ chỉ hiển thị một phần tiêu đề trong kết quả tìm kiếm.

Tránh:

• sử dụng các tiêu đề quá dài không có ích cho người dùng
• bổ sung các từ khoá không cần thiết trong các thẻ tiêu đề của bạn
Phiên bản mới nhất tại Trung tâm Quản trị Trang web của Google

Bạn phải click theo dõi
để comment face của bạn được lên đầu
Để comment nhiều người biết đến
Kiến thức đọc nhiều
Kiến thức tiếp theo
Hãy like face để theo dõi bài viết mới
vGing · Giới thiệu · Khách hàng · Tuyển dụng · Kiến thức · Liên hệ