logo
Trang chủ » Kiến thức » Kiến thức Seo

Tối ưu hóa thẻ title

Title còn được gọi là tiêu đề của trang web, nó giúp cho công cụ tìm kiếm, người dùng biết được trang web đang viết về chủ đề gì. Thẻ < title> được đặt trong thẻ < head>. Mỗi 1 trang trên trang web bạn nên tạo tiêu đề khác nhau và duy nhất.

 Tên meta title được hiện thị khi tìm kiếm google
Tên meta title được hiện thị khi tìm kiếm google

Thẻ title cho trang chủ

- Tiêu đề trang chủ của bạn có thể là là một vào từ khóa về dịch vụ, lĩnh vực hoạt động chính hoặc các mặt hàng được chào bán của doanh nghiệp,
- Có thể đặt tên thương hiệu trong thẻ tiêu đề để tăng độ phổ biến của thương hiệu

Tối ưu hóa thẻ title trang chủ
Thẻ title cho trang chủ website vGing

Thẻ title cho trang liên quan, trang sâu hơn

- Thẻ title các trang liên quan có thể đặt trùng với tên bài viết.
- Thẻ title phải diễn tả chính xác nội dung của bài viết.
- Mỗi trang có một tiêu đề khác nhau.(Không trùng lặp tiêu đề)
- Không nên lặp keyword quá nhiều trong title.
- Title nên có chứa từ khoá trong đó.
- Mỗi title không nên chứa hơn 3 từ khoá trong đó.
- Title được viết hấp dẫn để thu hút người xem trên search engine.

Tối ưu hóa thẻ title cho trang liên quan, trang sâu hơn
Thẻ title cho trang liên quan, trang sâu hơn

Các lời khuyên hàng đầu để tối ưu thẻ title

- Đặt các từ khóa quan trọng nhất ở đầu.
- Viết các title sử dụng chữ hoa, như tiêu đề của một cuốn sách.
- Title không nên quá dài hoặc quá ngắn. Khi title quá dài Google sẽ tự động cắt đi phần nội dung phía sau.
- Hãy để chiều dài của tiêu đề tối đa là 65 ký tự.
- Cấu trúc của thẻ title thường: Keyword chính - Keyword phụ | Tên thương hiệu
- Không sử dụng những ký tự đặc biệt như dấu chấm câu trừ khi thật cần thiết.
- Không sử dụng nhiều dấu phẩy ",” sẽ làm cho các SE đánh giá trang web bạn đang nhồi nhét từ khóa.

Bạn phải click theo dõi
để comment face của bạn được lên đầu
Để comment nhiều người biết đến
Kiến thức đọc nhiều
Kiến thức tiếp theo
Hãy like face để theo dõi bài viết mới
vGing · Giới thiệu · Khách hàng · Tuyển dụng · Kiến thức · Liên hệ